Najväčšia noc…

Posted on Posted in Blog, Mama life

Vianoce a Veľká noc prídu vždy v čase, kedy cítim, že ich najviac potrebujem. Vo vianočnom článku som písala aj o prirodzenom rytme roka, do ktorého mi začínajú čoraz viac zapadať.

Tmavý december a radostné Vianoce. Koniec zimy a (očistný) pôst. A potom Veľká noc ako (jarné) osvieženie po tom všetkom. Také znovunakopnutie, ktoré som v menšej miere cítila v januári, no ktoré už začínam znovu potrebovať…jar vonku aj vo svojom vnútri….ako žena, aj mama…

Púčiky (v srdci)

Všade všetko pučí…jar na materskej je super v tom, že mám čas to vnímať a užiť si veľa pobytu vonku s deťmi…pre ktoré je aj malý púčik veľká fascinácia (a teda aj pre mňa). A myslím, že takéto púčiky sú aj v nás ženách…nové veci, pre ktoré sa rozhodneme, nové nápady, nové potreby…semienka, ktoré čakajú na svoj čas…

A tým je pre mňa Veľká noc…obnovením, osviežením, znovuzrodením…trpezlivosti, nádeje, pokoja…no najmä možnosti donekonečna vstávať a ísť odznovu…nevzdávať sa…

Ozajstná sloboda

To je na materskej veľká výzva…no nemyslím takú tú slobodu robiť si, čo chcem a kedy chcem…ale takú tú vnútornú slobodu…od názorov iných….od predsudkov a posudzovania (aj svojho)….od rôznych závislostí…od strachu o deti….od stresu….od perfekcionizmu či idealizmu….aj od chaosu dnešnej doby, ktorá má (protirečivé) pravidlá snáď na všetko…

No najväčšia sloboda je vedomie, že na tomto svete dokážem mať pod kontrolou jedine seba….a preto sa môžem rozhodnúť, ako budem žiť, čo je pre mňa dôležité, čo urobím či poviem v tej ktorej situácii….akým príkladom pôjdem…aké hodnoty komunikujem….sloboda rozhodnutia….to je ozajstná (kresťanská) sloboda, ktorá má veľkú moc…a my mamy tak môžme nakoniec (aj bez kontroly) ovplyvniť celé generácie žien….

Rovnovážna láska

Láska v zmysle dobré zaobchádzanie s inými aj so sebou…. rovnovážnym spôsobom….aj vnímavým (individuálnym)…pretože každý sme iný, máme iné potreby a tie sa aj počas života menia…..pre mňa ako mamu to znamená rešpektovať inakosť mojich detí (jedného od druhého, ale aj od iných), dať prijatie…sebe aj ostatným…

Netrápiť sa toľko výchovou, ale viac milovať….netrápiť sa toľko (zdravou) stravou, ale nasýtiť (hladného)….netrápiť sa či robím dosť a či to bude dobre (hlavne s prvorodenými 🙂 ) … ale dôverovať….proste riešiť problémy, ale pozerať sa dopredu… netrápiť sa zbytočne….nestrácať zbytočne rovnováhu kvôli niečomu, čo už vyriešil Ježiš….čo už zvládol za mňa…spásu moju aj ľudí okolo mňa…

Láska a sloboda vyúsťujú do nekonečnej sily….byť sama sebou, žiť čo najlepšie tú svoju cestu, ktorú mi Boh dal, plniť si povinnosti, ale nezabúdať aj na dobíjanie bateriek…aj na tú 20tničku vo mne, ktorá ma osviežuje……a pripomína mi, že vnútorná mladosť môže byť večná…

Dýchať…

Aby sme mohli v rodine dýchať, každý za seba, ale aj za druhého…podoprieť sa, ale aj odpustiť si….vysvetliť si…brať ohľad na city iných….byť jeden pre druhého vzduchom….takýto domov vytvoriť….takéto manželstvo….takéto vzťahy s deťmi….to musí byť raj na zemi….život nikdy nebude dokonalý, ale práve v tom je tá pohoda….nesnažiť sa tak o tú dokonalosť….

Plávať…

Mamy, nezabúdajme dýchať, spomalovať, žiť, plávať bezohľadu na to v akej hlbokej vode sa práve nachádzame….ísť si svoje hodnoty……nielen na sviatky, ale aj v každodennom živote…lebo niekto sa za nás obetoval, aby sme mali voľnejšiu, pokojnejšiu a radostnejšiu cestu…a mali sa kedykoľvek možnosť osviežiť….minimálne duchovne….

O tomto je pre mňa (nielen) tento rok tá Najväčšia noc…a stále ma má čo učiť…

Tak prajem sebe aj vám Veľkú noc plnú osvieženia, nakopnutia, podpory a neustáleho nachádzania zmyslu a radosti v materstve, v rodinnom živote, ale aj v ženstve….a hlavne ten pohodový vzduch s vašimi najbližšími…<3

Ak sa vám tento článok páči a zdá hodný šírenia, budem vďačná za like či share 🙂 … môj blog môžte ďalej sledovať na Facebooku aj Instagrame. Priebežne pridávam zaujímavé stories, foto aj info o nových článkoch…teším sa na vaše komentáre…

Leave a Reply

Your email address will not be published.